Η iteam βραβεύτηκε από την HP ως Software Partner of the Year για την Ελλάδα στην προώθηση λύσεων Software Testing.

Οι λύσεις Software Testing της  HP αφορούν την οργάνωση της διαδικασίας ελέγχου εφαρμογών (Quality Center, TestDirector) όσο και για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας Functional testing και Load/Stress testing  (LoadRunner) με βασικό στόχο τη μείωση του ρίσκου υλοποίησης έργων λογισμικού. Η βράβευση έγινε στη Βιέννη, στο πλαίσιο του HP Software
Universe 2008.