Η iteam ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία έργο μετάπτωσης από Microsoft Active Directory 2003 σε 2008 και από Microsoft Exchange Server 2003 σε 2010 στην Olympic Shipping & Management S.A.

 Στόχος του έργου ήταν η βελτιστοποίηση των υποδομών, η εύκολη πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα messaging και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που προσφέρουν οι νέες εκδόσεις του Exchange Server 2010 και του Active Directory 2008. Μέσω των μεταπτώσεων που πραγματοποιήθηκαν επιτεύχθηκε ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων, καθιστώντας έτσι ακόμη πιο εύκολη και ασφαλή τη διαχείριση της υποδομής σε συμφωνία με όσα επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές κανονιστικής συμμόρφωσης.