Η Kernel ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

 Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 232.947 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.