Η Kestrel Information Systems υπέγραψε σύμβαση με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια εξοπλισμού για το Δίκτυο Κορμού ΕΔΕΤ-3", για το τμήμα που αφορά στην Προμήθεια, Εγκατάσταση και Υποστήριξη ενός "Ισχυρού Δρομολογητή Κορμού".

Το ΕΔΕΤ αποτελεί την εθνική υποδομή για τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας μεταξύ τους και με τα ομόλογά τους ιδρύματα διεθνώς. Στο δίκτυο κορμού του ΕΔΕΤ θα εγκατασταθεί ο δρομολογητής T1600 που αποτελεί το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς T της Juniper Networks. Σύμφωνα με την Kestrel I.S., θα είναι η πρώτη εγκατάσταση τέτοιου δρομολογητή στην Ελλάδα.

Η εταιρεία αποτελεί Elite Partner της Juniper Networks στην Ελλάδα.

Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2008, είχαν καταθέσει προσφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι Space Hellas και Nokia Siemens Networks.