Η Kiskot Trading, επενδύει στον τομέα της τεχνολογίας και το λογισμικό QlikView, ώστε σε συνδυασμό με την μηχανογράφηση ERP που διαθέτει, να έχει άμεση και γρήγορη αξιοποίηση όλων των πληροφοριών, σε όλες τις πιθανές διαστάσεις και συνδυασμούς τους, και να λαμβάνει έγκαιρα και αποτελεσματικά επιχειρηματικές αποφάσεις.

Οι διαφορετικοί τύποι και συσκευασίες των προϊόντων, τα διαφορετικά κανάλια διανομής με διαφορετική εμπορική και πιστωτική πολιτική, οι διαδικασίες merchandising, η ανάγκη ιχνηλασιμότητας των παρτίδων, η διαχείριση των αποθεμάτων και αγορών, ήταν μόνο μέρος της πρόκλησης. H Kiskot Trading επέλεξε ως στρατηγικό συνεργάτη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, την εταιρία Beyond Information Systems. Τα στελέχη της Beyond Information Systems αποτέλεσαν  τον ιδανικό συνεργάτη της σύγχρονης επιχείρησης, εξοπλίζοντας την αποτελεσματικά έναντι κάθε νέας επιχειρηματικής πρόκλησης.