Η Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία για την εξαγορά της Charterhouse PM Limited, εταιρείας παραγωγής υπηρεσιών μάρκετινγκ.

Η σχεδιαζόμενη εξαγορά της Charterhouse είναι μέρος της μελλοντικής στρατηγικής της Konica Minolta στην επένδυση στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπώσεων. Η Konica Minolta σκοπεύει να συνδυάσει τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτύπωσης (ΥΔΕ) με Υπηρεσίες Διαχείρισης Μάρκετινγκ (ΥΔΜ), καθώς και τις Βελτιστοποιημένες Υπηρεσίες Εκτύπωσης (ΒΥΕ), με Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικών Διαδικασιών (ΣΥΕΔ). Και οι δύο θα συνδέονται και θα υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της Konica Minolta και από διαφορετικές ευκαιρίες στις λύσεις ροής εργασίας εγγράφων. Η τρέχουσα ομάδα διοίκησης της Charterhouse θα παραμείνει επικεφαλής της επιχείρησης, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί διατηρώντας την ονομασία Charterhouse από την υφιστάμενη έδρα της και μέσω του δικτύου των υποκαταστημάτων της.