Η Cisco προχώρησε στην υλοποίηση έργου Ενοποιημένων Επικοινωνιών και Φορητότητας (Mobility) στην εταιρεία KRITSAS Ναυτιλιακές Μελέτες.

Το έργο, που υλοποίησε η Cybertech, Select Certified Partner της Cisco, αφορά στην ταυτόχρονη διασύνδεση των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης με την αδελφή εταιρεία Kritsas Shipping, αλλά και με τα σπίτια των ανθρώπων της επιχείρησης (home office), ώστε να διευκολύνονται οι επικοινωνίες και να γίνεται ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των απομακρυσμένων σημείων.

Για την υλοποίηση της λύσης χρησιμοποιήθηκαν βασικές τεχνολογίες και προϊόντα routing και switching, ασφάλειας, φορητότητας και ενοποιημένων επικοινωνιών της Cisco.