Η Lannet Επικοινωνίες προχώρησε σε ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν διενεργηθεί από τεχνικούς της δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις εγκατεστημένες κεραίες WIMAX της αναδόχου εταιρείας Craig Wireless Hellas κατά τους οποίους διαπιστώθηκε η πλημμελής λειτουργία του εν λόγω δικτύου.

“Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την διεκδίκηση αποζημιώσεων από την μη έγκαιρη, με υπαιτιότητα της Craig Wireless Hellas, υλοποίηση της σύμβασης”.