Σε νέο κτίριο στον κόμβο Μεταμόρφωσης μετακομίζει η Lannet, προκειμένου να στεγάσει τους 220 εργαζόμενους που παραμένουν στην εταιρεία, από τους 350 που απασχολούσε μέχρι προσφάτως.

Στόχος της μετακόμισης είναι η μείωση του μηνιαίος μισθώματος που πλήρωνε η εταιρεία στη Γενική Leasing για το κτίριο στη Λεωφ. Κηφισού. Επιπλέον, η εταιρεία προχωρά σε περιστολή του δικτύου της και στη μείωση του αριθμού των τηλεπικοινωνιακών γραμμών κορμού και διασύνδεσης με τα δίκτυα του ΟΤΕ.

Η είσπραξη οφειλών είναι μια από τις πρωτεύουσες επιδιώξεις της Lannet και ήδη το έργο αυτό έχει ανατεθεί σε εισπρακτική εταιρεία. Σύμφωνα με πληροφορίες το ύψος των ανείσπρακτων οφειλών από καταναλωτές και επιχειρήσεις ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ. Μετά από reverse split και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Lannet διαμορφώνεται πλέον σε 54.520.700 ευρώ από 83.878.000 ευρώ διαιρούμενο σε 16.775.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,25 ευρώ / εκάστη.