Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. με τη διεθνή εταιρεία ασφαλειών και αντασφαλίσεων Mapfre Asistencia A.E.

Η συμφωνία αφορά στην εγκατάσταση των συστημάτων της Lavisoft Time Master & Roster Master, στην εταιρεία οδικής βοήθειας Eurosos Assistance, η οποία είναι θυγατρική της Mapfre. Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft. Συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals), για την συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Το Roster MaSter της Lavisoft στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των  αναγκών του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα του προγραμματισμού και της διαχείρισης των βραδιών των εργαζομένων  (Rostering).