Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία οδικής βοήθειας Poly Assistance.

Η συνεργασία αφορά στην εγκατάσταση των συστημάτων Personnel Master, Payroll Master,Time Master και HR Net Master.

Τα Personnel Master και Payroll Master ανήκουν στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft και έχουν στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού. To Time Master συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time – Attendance Terminals) για την συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων.

Τέλος, το HR Net MaSter είναι ένα web based interface για την διαχείριση και εξυπηρέτηση των αιτημάτων του προσωπικού με σκοπό την επιτάχυνση των ενδοεταιρικών υπηρεσιακών διαδικασιών.