Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής υπέγραψε σύμβαση με την μεταλλοβιομηχανία Χ. Ρόκας, για την εγκατάσταση των συστημάτων Personnel Master και ΗR Net Master.

Το Personnel Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft και αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει ως στόχο την πλήρη  κάλυψη της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού.

Το HR Net MaSter αποτελεί ένα web based interface για την διαχείριση και εξυπηρέτηση των αιτημάτων του προσωπικού με σκοπό την επιτάχυνση των ενδοεταιρικών υπηρεσιακών διαδικασιών.