Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής με την βιομηχανική & εμπορική εταιρεία τροφίμων Pernod Recard Hellas, για την εγκατάσταση των συστημάτων Personnel Master και Payroll Master.

Το Personnel Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft και αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού.

Το Payroll Master δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των αποδοχών, κρατήσεων και ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίηση στον υπολογισμό της μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο.