Η Lavisoft υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία L'Oreal για την εγκατάσταση του συστήματος Ermis ERP.

Το ERMIS ERP (σύστημα διαχείρισης εταιρικών πόρων) είναι απλό στην υλοποίηση και με χαμηλό κόστος εκπαίδευσης και προσαρμογής για τον τελικό χρήστη, ενώ δημιουργήθηκε με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης.