Η Lavisoft υπέγραψε σύμβαση για εγκατάσταση του συστήματος ERP ERMIS στην εταιρεία καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων Averin.

Tο εξελιγμένο Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Πόρων ERP ERMIS της Lavisoft δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Το συγκεκριμένο σύστημα ενσωματώνει προχωρημένη μεθοδολογία παράλληλα με τις πιο καινοτόμες και λειτουργικές τεχνολογίες του κλάδου της Πληροφορικής. Η Lavisoft διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού, με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που βασίζεται στους αυστηρούς κανόνες ISO 9001:2008.