Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Διοίκησης και Διαχείρισης του Λιμένα Αστακού Akarport, για την εγκατάσταση των συστημάτων Personnel Master, Payroll Master και Time Master που ανήκουν στην οικογένεια εφαρμογών HR Master.

Με τη βοήθεια του Personnel Master, κάθε επιχείρηση επιτυγχάνει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία του γραφείου προσωπικού της, εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και άμεση πληροφόρηση της διοίκησης. Το Payroll Master έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της μισθοδοσίας μίας μεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης ή ομίλου εταιρειών.

Τέλος, το Time Master συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time – Attendance Terminals) για την συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων.