Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής υπέγραψε σύμβαση με την Axion Systems για τη δημιουργία συστήματος διασφάλισης ποιότητας για ISO 9001:2000.

Η Αxion Systems είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων πληροφορικής. Σύμφωνα με τους όρους συνεργασίας, η Lavisoft έχει αναλάβει τη διαμόρφωση και εγκατάσταση του προτύπου ποιότητας διαχείρισης ISO 9000:2000.

Η εταιρεία διαθέτει δική της παραγωγή λογισμικού, με δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που βασίζεται στους αυστηρούς κανόνες πιστοποίησης ISO 9001:2000.