Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος Payroll Master στην εταιρεία Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE ΑΒΕΕ.

Το Payroll Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft. Αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη κάλυψη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Το Payroll Master δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών, Κρατήσεων και Ταμείων, προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίησης στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο.  Επιπλέον, παρέχει αυτόματη ενημέρωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέσω διαδικτύου προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στον υπεύθυνο Μισθοδοσίας.