Ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και ψηφιακής σύγκλησης ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Λάμιας, η οποία σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από τη LawNet S.A. και αποτελεί μια ιδιαίτερα καινοτομική πρόταση, συνεχούς ενημέρωσης των επισκεπτών της νέας ιστοσελίδας για όλες τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί όλα τα μέλη με μια σειρά καινοτομικών, ψηφιακών υπηρεσιών.

Για την ορθολογική ανάπτυξη του έργου δημιουργήθηκαν δύο βασικοί άξονες υλοποίησης και λειτουργίας του, με στόχο την εύκολη πλοήγηση των χρηστών, την εξυπηρέτηση των μελών, την άμεση ενημέρωση των μελών της νομικής κοινότητας, του τύπου και των θεσμικών οργάνων της πολιτείας. Στον τομέα Ενημέρωσης δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα όργανα, τα μέλη, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Δ.Σ.Λ., στην περιοχή των Μελών του Συλλόγου εμφανίζονται μία σειρά ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη και προορίζονται για να τα  διευκολύνουν κατά την καθημερινή άσκηση του λειτουργήματός τους. Ειδικότερα, σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες όπως Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου, Υπηρεσία ενημέρωσης – ειδοποίησης για τα δικαστήρια/αποφάσεις ανά μέλος, Ηλεκτρονικές Αιτήσεις προς το Δ.Σ.Λ., και Προσωπικό – επαγγελματικό email για όλα τα μέλη.