Η ανανέωση της online πλατφόρμας εξυπηρέτησης αιτημάτων MyLeasePlan, για οδηγούς και fleet managers, είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που η LeasePlan υλοποίησε το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Μέσα από το MyLeasePlan ο οδηγός ή ο Fleet Manager μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα προς την LeasePlan όλα τα αιτήματά του, καθώς και να έχει πρόσβαση σε αρχεία ή πληροφορίες για το όχημα του. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα παραδοθεί ένα έργο που αφορά την ανανεωμένη online εφαρμογή δημιουργίας προσφορών, με σκοπό την άμεση ενημέρωση του χρήστη σε αιτήματα προσφορών μέσα από το site της εταιρείας (www.leaseplan.gr) . «Στα σχέδια της LeasePlan για το επόμενο εξάμηνο περιλαμβάνονται μια σειρά από ΙΤ Projects που έχουν σκοπό τη μείωση κόστους μέσα από τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της ποιότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Μερικά από αυτά αφορούν την ανανέωση του MPS συμβολαίου, την περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών του CRM επιτυγχάνοντας τη μείωση χρόνου ολοκλήρωσης αιτημάτων των πελατών, την αυτοματοποίηση των εισερχομένων τιμολογίων αξιοποιώντας την ηλεκτρονική τιμολόγηση και λύσεις PDF2EDI, συμβάλλοντας έτσι στη βέλτιστη παρακολούθηση του κόστους» δηλώνει στο NetFAX ο Γιώργος Μυτιληναίος, ICT Manager της LeasePlan Hellas S.A.. Για το δεύτερο μισό του  2017 έχουν προγραμματιστεί έργα IT υποδομών, όπως είναι το «end computing» (με λύσεις “bring your own device” που θα δώσει ακόμη περισσότερη ευκολία στους υπαλλήλους της εταιρείας), η περαιτέρω διείσδυση των digital λύσεων στις βασικές διαδικασίες της επιχείρησης με επίκεντρο τον οδηγό, ενώ εξετάζεται και η υλοποίηση λύσεων ΒΙ,  με σκοπό την ανάλυση των δεδομένων που θα βοηθήσουν στη βελτίωση των διαδικασιών της εταιρείας.