Η Logicom, περιφερειακή εταιρεία Διανομής Τεχνολογικών Λύσεων και Υπηρεσιών, έχει διοριστεί από την Microsoft να παρέχει λύσεις Cloud μέσω του προγράμματος Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) με έμφαση στις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

Στόχος του προγράμματος CSP είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες και η διεύρυνση των πωλήσεων υπηρεσιών cloud μέσα από την ενίσχυση της ικανότητας των συνεργατών της Microsoft να παρέχουν, να υποστηρίζουν και να διαχειρίζονται τις λύσεις και τα προϊόντα Microsoft Cloud. Οι συνεργάτες της Logicom θα λαμβάνουν κάθε μήνα ένα τιμολόγιο που θα ενσωματώνει όλες τις μηνιαίες συνδρομές για προϊόντα και λύσεις Cloud όπως και άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που χρησιμοποιούν. Επιπρόσθετα, η Logicom θα παρέχει στο κανάλι της και υπηρεσίες υποστήριξης και μετάβασης στο Cloud. Προϊόντα και υπηρεσίες από το πρόγραμμα CSP θα ενσωματωθούν στο Logicom Cloud Marketplace, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε παραγωγική λειτουργία. Το Logicom Cloud Marketplace είναι αποτέλεσμα της πρόσφατης στρατηγικής συνεργασίας της Logicom με την ALSO με στόχο να προσφέρεται μια σύγχρονη εμπειρία στους συνεργάτες και πελάτες τους.