Η Logismos Συστήματα Πληροφορικής ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Helpdesk προς το τμήμα πληροφορικής του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 386.380 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.