Οι μηχανικοί της Logitel ολοκλήρωσαν με επιτυχία το certification στην πλατφόρμα CIC της Interactive Intelligence. Η Logitel είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της Interactive Intelligence στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Interactive Intelligence παρέχει επιχειρηματικές λύσεις ενοποιημένων IP επικοινωνιών μέσω ενός καινοτόμου Contact Center λογισμικού.

Οι δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα της Interactive Intelligence, πέρα από το IP PBX, περιλαμβάνουν: καταγραφή των κλήσεων, ενοποίηση φωνής και μηνυμάτων, διαχείριση εγγράφων, αναγνώριση φωνής, διαχείριση εργατικού δυναμικού, Interactive Voice Response (IVR), VoIP και e-services, όλα αυτά πέρα από τη χρήση του ως outbound (με predictive dialing), inbound ή mixed Contact Center με καινοτόμες δυνατότητες που αυξάνουν την παραγωγικότητα.