Η κυπριακή εταιρεία LOUIS TRAVEL επέλεξε την ενιαία τουριστική πλατφόρμα της NetSemantics για τη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών της.

Η LOUIS TRAVEL θα αξιοποιήσει τις λειτουργίες αυτοματισμού των καθημερινών δραστηριοτήτων της που προσφέρει το nsTravel–ERP, όπως και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής διανομής τουριστικών προϊόντων, μέσα από την ενιαία πλατφόρμα της NetSemantics, για να αυξήσει τα κανάλια διανομής των υπηρεσιών της και να οργανώσει καλύτερα τις καθημερινές της δραστηριότητες.