Η Marfin Εγνατία Τράπεζα πραγματοποίησε την πρώτη της ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω της CosmoONE. Η δημοπρασία φορούσε στην ασφαλή φύλαξη και διαχείριση του αρχείου της Marfin Εγνατία Τράπεζα για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της δημοπρασίας υπερέβαινε τα 450 χιλιάδες ευρώ, ενώ ο τύπος της δημοπρασίας που επιλέχθηκε ήταν ο αγγλικός μειοδοτικός και είχε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά. Στην ανταγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν πέντε εταιρείες, οι οποίες επιλέχθηκαν από την Marfin Εγνατία Τράπεζα για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες προμηθειών της τράπεζας και μετά την επιτυχή αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς τους.

Η δημοπρασία, αρχικής διάρκειας μισής ώρας, διήρκεσε 1 ώρα και 36 λεπτά και ολοκληρώθηκε με 22 τρίλεπτες παρατάσεις και 147 προσφορές συνολικά.

Το συνολικό όφελος που επιτεύχθηκε ήταν της τάξεως του 27,8%.