Η Sophos, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως σε ασφάλεια και έλεγχο συστημάτων πληροφορικής, και η MD5, ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται στις λύσεις ασφάλειας και διαχείρισης περιεχομένου, ξεκινούν συνεργασία για την προώθηση των λύσεων της Sophos στην ελληνική αγορά.

Η Sophos, ακολουθώντας μία 100% στρατηγική διανομής, προχωρεί σ’ αυτή τη συμφωνία έχοντας στόχο να επεκτείνει την πρόσβαση των καναλιών της στο τελικό κοινό, μέσω της εξεύρεσης νέων συνεργατών.

Η Sophos απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες, εξειδικεύεται στη διαχείριση ασφάλειας περιεχομένου και περιλαμβάνει δωρεάν τεχνική υποστήριξη απευθείας από τους μηχανικούς της σε όλες τις λύσεις της.