Η MD5 θα λειτουργεί πλέον ως διανομέας των προϊόντων της RSA στην Ελλάδα, εμπλουτίζοντας έτσι τις λύσεις που παρέχει σε θέματα ασφάλειας δεδομένων.

H εταιρεία RSA αποτελεί το τμήμα εφαρμογών ασφάλειας της EMC και θεωρείται από τους σημαντικότερους διεθνείς παρόχους  λύσεων ασφάλειας.

H MD5, σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών της, θα διαθέτει και θα υποστηρίζει στην Ελλάδα την πλήρη γκάμα εφαρμογών της RSA, δίνοντας λύσεις ασφάλειας στους τομείς: Acces Control, Authentication, Credential Management, Data Loss Prevention, Encryption and Key Management, Fraud Prevention, Security Information and Event Management (SIEM).

Επιπλέον, θα παρέχει επιχειρηματικές εφαρμογές για τη Διευκόλυνση Συμμόρφωσης προς τους Κανονισμούς Ασφάλειας, τη Διαχείριση Πληροφοριακού Κινδύνου για Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και Πρότυπα για PCI (Payment Card Industry) Ασφάλεια Δεδομένων.