Η MD5 προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την Secerno, εταιρεία ασφάλειας βάσεων δεδομένων, για την εμπορική διάθεση των λύσεων Secerno.SQL στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η MD5 επέλεξε τη Secerno βάσει της βραβευμένης τεχνολογίας της και της επιτυχημένης παρουσίας της στην αγορά. “Η στρατηγική αυτή συνεργασία δίνει στην MD5 τη δυνατότητα να διευρύνει τις λύσεις ασφάλειας που προσφέρει, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές την ασφάλεια και τον έλεγχο δραστηριότητας των δεδομένων, βελτιώνοντας έτσι την ολοκληρωμένη σειρά λύσεων ασφάλειας που διαθέτει στην αγορά”.