Η Megaplast, με ηγετική θέση στην παραγωγή των διάτρητων & ενισχυμένων εκτατών φιλμ (Stretch Films) στην αγορά της καινοτόμας εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας, προχωρά στην υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής της υποδομής και στην απόκτηση εργαλείων που θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση του προσωπικού της, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και στη δημιουργία μιας κουλτούρας καινοτομίας.

Στρατηγικός συνεργάτης της Megaplast στο συγκεκριμένο έργο θα είναι SiEBEN. Η SiEBEN, μέσω των Digital Transformation Consulting Services που παρέχει, θα οριοθετήσει αρχικά τα σημεία εκείνα που χρήζουν ανασχεδιασμού και θα προτείνει τις πλέον κατάλληλες λύσεις, μέσω των οποίων η Megaplast θα απλοποιήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες και λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων της, κάνοντας πάντα χρήση των πλέον καινοτόμων λύσεων πληροφορικής.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση για την move to cloud στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία, για το βέλτιστο file sharing και για infrastructure audit. Μέσω του Office 365 στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας (productivity) και της καλύτερης συνεργασίας (collaboration) των στελεχών της εταιρείας, καθώς και η ασφαλής και ταυτόχρονα απρόσκοπτη πρόσβαση σε εφαρμογές του Office και σε  κοινά έγγραφα ακόμα και εξ’ αποστάσεως. Επιπλέον, θα γίνει μελέτη αντικατάστασης του υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου με VoIP σύστημα. Τέλος, η SiEBEN θα διενεργήσει έρευνα αγοράς και μελέτη διαδικασιών για software που αφορά την συντήρηση εξοπλισμού, τις HR διαδικασίες και το BPM.