Η Mellon Technologies παρουσιάζει νέα σειρά λύσεων anti-skimming ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των τραπεζών για μεγαλύτερη προστασία των συναλλαγών στο ΑΤΜ.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του EAST (European ATM Security Team), το πρώτο εξάμηνο του 2008 παρατηρήθηκαν συνολικά 6.153 επιθέσεις σε ΑΤΜ της Ευρώπης (περίπου 18,8 επιθέσεις ανά 1000 ΑΤΜ), σημειώνοντας αύξηση 143% από την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Από τις επιθέσεις αυτές οι 4.609 ήταν με τη μέθοδο card skimming, ενώ οι συνολικές ζημιές που υπέστησαν οι τράπεζες ανέρχονται σε 438 εκ. ευρώ.

Οι λύσεις anti-skimming που προτείνει η Mellon Technologies έχουν στόχο την αποτροπή της υποκλοπής στοιχείων εντοπίζοντας και αποτρέποντας την εγκατάσταση οποιουδήποτε εξωγενούς στοιχείου (συσκευή, ψεύτικη πρόσοψη κλπ) στο ΑΤΜ. Ήδη, η Εθνική Τράπεζα και η Εμπορική Τράπεζα, έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση των δικτύων τους ΑΤΜ εγκαθιστώντας τις λύσεις anti-skimming της Mellon Technologies.