Η εταιρεία ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (με τον διακριτικό τίτλο mi Cafetal) επέλεξε για τη μηχανογράφησή της την επιχειρηματική εφαρμογή Galaxy ERP της SingularLogic, που περιλαμβάνει Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση, Γενική και Αναλυτική Λογιστική.

Η εταιρεία λειτουργεί ήδη τη λύση Retail της SingularLogic, σε 17 κυλικεία νοσοκομείων και πλοίων. Το έργο, την υλοποίηση του οποίου θα πραγματοποιήσει ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της SingularLogic Computer Support (ΚΟΥΒΕΛΑΣ – ΣΚΛΗΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ), αφορά τη μηχανογράφηση σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο και υπερσύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, των κεντρικών γραφείων της εταιρείας.

Η απόφασή της mi Cafetal να αναβαθμίσει το πληροφοριακό της σύστημα στη σύγχρονη τεχνολογία Galaxy, βασίζεται στα μοναδικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το εξαιρετικά σύγχρονο και εύκολο περιβάλλον εργασίας, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η πλούσια και αναλυτική στατιστική πληροφόρηση. Επίσης, η απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα της εταιρείας αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα επιλογής, εφόσον συμβάλει σημαντικά στην άμεση πληροφόρηση της διοίκησης της εταιρείας.