Η Microland υπέβαλε σήμερα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3588/2007.

Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της με σκοπό την αντιμετώπιση της πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας της, την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη λήψη προληπτικών μέτρων έναντι των πιστωτών της, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της όσο διαρκεί η διαδικασία συνδιαλλαγής.