Σε μια κίνηση διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου των βιομηχανικών Internet of Things (IoT) υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud, η Microsoft προχώρησε στην εξαγορά της Solair, μιας Ιταλικής εταιρείας παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών IoT.

Η Solair ειδικεύεται στις προαναφερθείσες εφαρμογές επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν, ελέγχουν, διαχειρίζονται και αξιοποιούν επιχειρηματικά insights από τις συνδεδεμένες συσκευές τους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Sam George, Partner Director στον τομέα Azure IoT της Microsoft: «Η συγκεκριμένη κίνηση δρα υποστηρικτικά στη συνολικότερη στρατηγική μας προκειμένου να παρέχουμε την πλέον πλήρη γκάμα IoT λύσεων για τις επιχειρήσεις».