Η Microsoft ανακοίνωσε ότι η Toyota Motor επέλεξε τις πλατφόρμες τεχνολογίας της Microsoft για την ανάπτυξη των υποδομών επικοινωνίας για τις εταιρίες του ομίλου της διεθνώς.

Η Toyota Motor Sales, USA, Inc, καθώς και άλλες θυγατρικές στη Βόρεια Αμερική έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2012 να υιοθετούν ως αποκλειστικό περιβάλλον εργασίας το Microsoft Office 365, που προσφέρει υπηρεσίες σε περιβάλλον Cloud. Στην Ιαπωνία και σε άλλες θυγατρικές της διεθνώς, η Toyota θα υλοποιήσει ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει εκδόσεις για εγκατάσταση on-premise των Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Lync και Windows Server. Στα επόμενα δύο χρόνια η Microsoft θα βοηθήσει την Toyota να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε πάνω από 200.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, με στόχο την υποστήριξη κινητών συσκευών, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων.