Η Microsoft θα δωρίζει πόρους cloud computing αξίας 1 δις. δολ. σε 70.000 μη-κερδοσκοπικούς και μη-κυβερνητικους οργανισμούς μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η πρωτοβουλία  της εταιρείας, που πραγματοποιείται από το πρόσφατα ιδρυθέν τμήμα Microsoft Philanthropies, εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της εταιρείας να επανεφεύρει την «εταιρική φιλανθρωπία» και να επεκτείνει τη χρήση του cloud. Η δωρεά αυτή βασίζεται στις υπάρχουσες δωρεές λογισμικού και στα προγράμματα υποστήριξης cloud, ενώ αναμένεται να ενισχύσει την υποστήριξη cloud σε πανεπιστήμια κατά 50% ώστε να βοηθήσει 900 ερευνητικά έργα. Οι οργανισμοί που θα επιλεγούν θα επωφεληθούν από την πρόσβαση στο Microsoft Azure, στο Enterprise Mobility Suite, στο CRM Online και στο Office 365. Η πρωτοβουλία έχει, επίσης, στόχο να επεκταθεί σε κοινότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες που αυτή τη στιγμή διαθέτουν την «ελάχιστη» συνδεσιμότητα και την «ελάχιστη» πρόσβαση σε υπηρεσίες cloud.