Μια βάση γνώσης που περιλαμβάνει ξεχωριστούς “κόσμους” οι οποίοι με τη σειρά τους είναι συνδεδεμένοι με μια σειρά από concepts που αποσκοπούν να βοηθήσουν τις μηχανές να “κατανοήσουν” σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την ανθρώπινη επικοινωνία εγκαινίασε η Microsoft.

Πρόκειται για το Concept Graph που περιλαμβάνει κάτι περισσότερα από 5,4 εκατομμύρια concepts, τα οποία όπως υποστηρίζουν στελέχη της ηγέτιδας εταιρείας λογισμικού θεωρούνται ως μέγεθος κατά πολύ μεγαλύτερο εν συγκρίσει με τις υφιστάμενες γνωστικές βάσεις. Η Microsoft θεωρεί πως το Concept Graph μπορεί να αποτελέσει το “εργαλείο” που μπορεί να προσδώσει στις μηχανές ικανότητες που προσομοιάζουν με αυτές των ανθρώπων, προκειμένου να αντιλαμβάνονται λέξεις και έννοιες που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα επικοινωνίας μας.