Θέλοντας να αποδείξει στην πράξη την αυξανόμενη σιγουριά της στην αντιμετώπιση υψηλής ασφάλειας cloud φορτίων εργασίας, η Microsoft διαθέτει χαρακτηριστικά και λειτουργίες Azure Backup και Site Recovery προς τους κυβερνητικούς πελάτες, οι οποίοι με τη σειρά τους τηρούν αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Έτσι, λοιπόν, μπορούν να πραγματοποιούν back up στις Azure infrastructure-as-a-service (IaaS) εικονικές μηχανές τους χρησιμοποιώντας το Azure Backup. Επιπροσθέτως, η εταιρεία ενεργοποίησε το Azure Backup Server, δίνοντας τη δυνατότητα στους κυβερνητικούς πελάτες να κάνουν back up τα περιβάλλοντα Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Windows clients, SQL Server, SharePoint Server, Exchange και εικονικών μηχανών Hyper-V.