Πρόσφατα η Microsoft προχώρησε στην εξαγορά της MarketingPilot, εταιρείας ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης (integrated marketing management solutions - IMM).

Με την εξαγορά η Microsoft αποκτά ένα σύνολο IMM εφαρμογών, που θα της επιτρέψουν να γίνει βιώσιμος πωλητής στο χώρο του IMM και της διαχείρισης πόρων (marketing resource management – MRM), ενώ θα μπορέσει να εστιάσει σε «κλειστές» διαδικασίες πωλήσεων, υπηρεσιών και μάρκετινγκ. Αρχικά, η Microsoft θα διαχειρίζεται την MarketingPilot ως ξεχωριστό τμήμα, με την τωρινή ομάδα να διαχειρίζεται τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, συγκεντρώνοντας την προσοχή, αρχικά, την Βόρεια Αμερική. Καθώς η εταιρεία είναι μικρή με περιορισμένους πόρους και προβολή εκτός των Η.Π.Α., η δυνατότητα να αναβαθμιστεί θα αυξηθεί σημαντικά με την εξαγορά της από την Microsoft.