Στην εξαγορά της Xamarin, μιας startup που δραστηριοποιείται με την ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές, προχώρησε η Microsoft.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι δύο πλευρές την τελευταία διετία βρισκόταν σε επαφές προκειμένου να εξετάσουν την πιθανότητα ευρύτερης συνεργασίας είτε ακόμη και συμμετοχής της Microsoft στους γύρους χρηματοδότησης που διενεργούσε κατά καιρούς η Xamarin. Υπογραμμίζεται πως η τεχνολογία της τελευταίας επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές iOS και Android σε κάθε χώρα ξεχωριστά με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C# της Microsoft, όπερ σημαίνει πως είναι σε θέση να γράψουν ένα σετ κώδικα, αξιοποιώντας το για εφαρμογές που αποβλέπουν σε πολλαπλές πλατφόρμες.

Αυτή τη στιγμή, η Xamarin διαθέτει περισσότερους από 1,3 εκατ. προγραμματιστές καθώς επίσης και 15.000 πελάτες που αξιοποιούν την τεχνολογία της. Όπως δήλωσε ο Scott Guthrie, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Cloud and Enterprise Group της Microsoft, «ο συνδυασμός των Xamarin, Visual Studio, Visual Studio Team Services και Azure παρέχουν στους προγραμματιστές μια ολοκληρωμένη λύση ανάπτυξης φορητών εφαρμογών που καλύπτει κάθε πτυχή που απαιτείται για τον προγραμματισμό, την δοκιμή, την προσφορά mobile apps για κάθε συσκευή».