Η Microsoft επέλεξε την πλήρη έκδοση της λύσης SAP SuccessFactors HCM Suite, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής SAP SuccessFactors Employee Central, για τους 114.000 εργαζομένους της με σχέση πλήρους απασχόλησης.

Η Microsoft επέλεξε τη λύση SAP SuccessFactors HCM για τις δυνατότητές της σε διεθνές επίπεδο, την ευελιξία, την επεκτασιμότητα καθώς και τη δυνατότητα ανοικτής πλατφόρμας.  Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Microsoft αναμένει να μειώσει τα κόστη της, να επιτύχει μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποδοτικότητα, αλλά και να προσφέρει στους εργαζόμενους της μια βελτιωμένη εμπειρία που θα συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία της, η οποία εστιάζει στην προσέλκυση και ανάπτυξη ταλαντούχων στελεχών, ενισχύοντας την  ενεργό συμμετοχή τους, αξιοποιώντας mobile και cloud περιβάλλοντα και επιτυγχάνοντας βελτιωμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Αυτή η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της μακράς συνεργασίας μεταξύ της SAP και της Microsoft, που περιλαμβάνει και την πρόσφατη επιλογή του Microsoft Azure από τη SAP, ως προτιμώμενης υπηρεσίας public cloud για τις λύσεις SAP SuccessFactors.