Η Forest View ανακοινώνει την αποκλειστική συνεργασία με τη Microsoft για την CPA (Cost Per Action) καμπάνια του νέου Internet Explorer 9.

Στόχος της καμπάνιας είναι να δημιουργήσει «downloads» του νέου browser και να τον γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό. Η καμπάνια τρέχει ήδη στο δίκτυο της ForestView με πολύ καλά αποτελέσματα. Με συνεχές optimization (βελτιστοποίηση) και παρακολούθηση, η καμπάνια προσφέρει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης αποτελεσμάτων βάση συγκεκριμένων στόχων.