Το Azure IoT Hub που θα αφορά στη διαχείριση πλήθους συσκευών οι οποίες με τη σειρά τους συλλέγουν δεδομένα για τον φυσικό κόσμο, λανσάρει η Microsoft.

Με τη συγκεκριμένη λύση, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προβαίνουν στη διάταξη, διαχείριση και λήψη δεδομένων που προέρχονται από εκατομμύρια συσκευές που αποτελούν μέρους του Internet of Things. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι επιχειρήσεις να αποφεύγουν μια ιδιαίτερα περίπλοκη όσο και κοπιαστική διαδικασία σχετικά με την εξεύρεση τρόπων διαχείρισης του πλήθους των IoT συσκευών, δίνοντας έμφαση στο hardware και το λογισμικό.

Στον πυρήνα του, το Azure IoT Hub λειτουργεί ως το backend που ουσιαστικά καθοδηγεί τις ενσωματωμένες συσκευές για τι πρέπει να κάνουν, και εν συνεχεία να λαμβάνουν δεδομένα από αυτές προκειμένου να παράσχουν ενέργεια στις εφαρμογές. Στο μεταξύ, η Microsoft προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με τις Dell, HPE, Advantech και Libelium αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα “Azure Certified for IoT”. Αυτό, επιτρέπει στους ΙΤ κατασκευαστές να προβάλουν τη δυνατότητα της εύκολης ολοκλήρωσης με προϊόντα Azure, που κατέχουν οι IoT συσκευές τους.