Η Microsoft παρουσίασε το Imagine Cup Solve This, ένα νέο πρόγραμμα που στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές που συμμετέχουν στο διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό Imagine Cup να βοηθήσουν διακυβερνητικούς (ΔΚΟ), μη κυβερνητικούς (ΜΚΟ) και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Οι παγκόσμιοι ΔΚΟ και ΜΚΟ, όπως το NetHope, τα Προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO) και τη Νεολαία, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (WFP), ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO), ο Οργανισμός για την Υγεία (WHO), το Εθνικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), η Αμερικάνικη Υπηρεσία για Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), καθώς και ο τοπικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Νέας Υόρκης, Robin Hood Foundation, είναι μερικοί από τους πρώτους οργανισμούς που συμμετέχουν στο Imagine Cup Solve This.