Μήνυση εναντίον του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια προσπάθεια να προστατευτεί και να αποτρέψει την κυβέρνηση να αναγκάζει τις τεχνολογικές εταιρείες να παραδίδουν δεδομένα δίχως οι ίδιοι οι πελάτες τους να το γνωρίζουν νωρίτερα υπέβαλε η Microsoft σε Ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Οι εν λόγω περιπτώσεις συνήθως γίνονται πραγματικότητα σε έρευνες που σχετίζονται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και αποτρέπουν την πάσης φύσεως ενημέρωση προς τους χρήστες, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διαρροής ή καταστροφής δεδομένων. Επίσης, η μήνυση αναφέρει ότι η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο παραβιάζει την 4η Τροπολογία, η οποία αφορά το δικαίωμα καταναλωτών και επιχειρήσεων να γνωρίζουν το αν η κυβέρνηση ερευνά ή κατάσχει την περιουσία τους. Βασιζόμενη στην Πράξης Προστασίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η κυβέρνηση ολοένα και περισσότερο διενεργεί έρευνες σε επιχειρήσεις που αποθηκεύουν δεδομένα στο cloud. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Microsoft το τελευταίο δεκαοκτάμηνο έχει αναγκαστεί να διατηρήσει το απόρρητο σε 2.576 υποθέσεις.