Η Steelcase, πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του εξοπλισμού και οργάνωσης γραφείων, ενώνει τις δυνάμεις με την Microsoft για τη δημιουργία μια κοινής μονάδας R&D που θα αναπτύσσει Creatives Spaces και λύσεις ΙοΤ.

Τα Creative Spaces, «δημιουργικοί χώροι», περιγράφουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι οργανισμοί μπορούν να προωθήσουν το δημιουργικό δυναμικό των υπαλλήλων τους, μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο σχεδιασμό του χώρου εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι δύο εταιρείες έχουν σχεδιάσει πέντε χώρους εργασίας, για την «καθοδήγηση βέλτιστων πρακτικών».

Επιπλέον, οι Steelcase και Microsoft συνεργάζονται στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για το χώρο εργασίας που βασίζονται στο Azure, οι οποίες θα προσφέρουν δυνατότητες ανάλυσης στις επιχειρήσεις που θα τους επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουν τις θέσεις εργασίας και να προσφέρουν στους εργαζόμενους ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.