Η MLS Πληροφορική υπέγραψε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Δήμο Βόλου για την προμήθεια Διαδραστικών Πινάκων στο πλαίσιο του έργου “Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Βόλου».

Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε 35.000 ευρώ περίπου και στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει άλλες 3 εταιρείες.