Η MLS Πληροφορική προχώρησε σε συμφωνία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών (Cyta), για τη διανομή και στην κυπριακή αγορά του νέου προϊόντος για πλοήγηση στα κινητά με ενσωματωμένο δέκτη GPS, MLS Destinator Mobile Phone Edition.

Η Cyta θα διαθέτει από το ευρύ δίκτυο καταστημάτων στην Κύπρο το σύστημα πλοήγησης MLS Destinator με την αγορά κινητών τηλεφώνων με GPS και σύνδεση CytaMobile-Vodafone.