Η διεύθυνση enterprise mobility business της Motorola ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της AirDefense, παρόχου λύσεων ασφάλειας ασύρματης τοπικής δικτύωσης (WLAN).

Συγκεκριμένα, η Motorola υπέγραψε οριστική συμφωνία για την απόκτηση της AirDefense, η οποία θα γίνει 100% θυγατρική της και θα ενσωματωθεί στη διεύθυνση enterprise mobility business.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, “μαζί με την AirDefense, η Motorola θα διασφαλίζει τα εταιρικά δίκτυα με μία κοινή λύση πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει ανώτερη εσωτερική και εξωτερική ασύρματη προστασία για τους χρήστες που λειτουργούν σε μία γκάμα εργασιακών χώρων, όπως κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες, εργοστάσια και χώρους διανομής και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις υποκαταστημάτων”.

Η AirDefense, με την πατενταρισμένη τεχνολογία της, αποτελεί πάροχο συστημάτων πρόληψης παρείσφρησης σε ασύρματα δίκτυα (WIPS), τα οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν τα δίκτυά τους από απειλές ασύρματης ασφάλειας και να συμμορφώνονται με ρυθμιστικές απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς.

Η Motorola υποστηρίζει ότι αυτή η εξαγορά της επιτρέπει να συμπληρώσει περαιτέρω τα περιουσιακά της στοιχεία σε συστήματα ραδιοσυχνοτήτων διάγνωσης και σχεδιασμού, αλλά και τα δυνατά της σημεία σε διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων.