Στα πλαίσια της επέκτασης του ανεξάρτητου ομίλου mSensis Α.Ε., η διοίκηση προχώρησε στην ενσωμάτωση της εταιρείας Communications Resources International Α.Ε. στον όμιλο mSensis.

«Η ενσωμάτωση αυτή αποτελεί άλλο ένα βήμα προς τη δυναμική ανάπτυξη του ομίλου ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και την πληροφορικής» δήλωσε ο Δρ. Γ. Σαρηγιαννίδης, Πρόεδρος του ομίλου mSensis.