Η Multirama υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των εργαστηρίων φυσικών επιστημών των Ενιαίων Λυκείων του Νομού Λέσβου".

Ειδικότερα, η σύμβαση αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών μικροσκοπίας και γενικών εργαστηριακών οργάνων. Η Multirama ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Το τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 107.195 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.